Censo agrario. Gando por especies

Variables en filas:  Espazo, Distribución, Especie
Variables en columnas:  Tempo, UG, explotacións e número de cabezas

  2009
  Número de cabezas 
   Ourense
      Explotacións sen terras
            Porcino 54.230

INE. Censo Agrario


(11-10-2012)
Compartir: