Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano
Persoas
Variables en filas:  Espazo, Tempo, Grupos de idade
Variables en columnas:  Sexo

  Total Homes Mulleres 
         15043 Malpica de Bergantiños
      2018
            10-14 158 81 77
            15-19 187 102 85

IGE. Cifras poboacionais de referencia
Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas nas "Cifras de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade


(21-01-2022)
Compartir: