Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020)
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
Variables en filas:  Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Tempo

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
15 A Coruña 21,49 21,49 22,27 19,95 19,13 18,04 18,65 17,80 18,22
27 Lugo 18,12 20,41 18,03 19,15 16,69 16,70 18,06 18,52 18,24
32 Ourense 21,11 24,55 23,08 22,86 23,33 24,53 21,72 23,59 21,51
36 Pontevedra 24,43 26,86 25,14 25,48 28,45 22,94 22,46 18,97 18,91

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade de ingresos de traballo.


(30-12-2020)
Compartir: