Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020)
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
Variables en filas:  Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Tempo

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
   151 A Coruña suroriental 23,18 21,33 19,61 19,21 15,95 14,69 16,54 17,20 12,96
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 23,90 19,77 26,70 19,95 22,27 24,03 18,97 18,62 18,88
   153 Área da Costa da morte 28,30 28,27 28,90 28,45 22,31 19,33 21,38 17,49 22,00
   154 A Barbanza-Noia 19,34 28,53 17,81 19,91 21,46 20,81 19,12 16,05 18,61
   155 Área da Coruña 21,38 19,14 21,20 17,92 17,99 15,80 19,66 18,98 19,00
   156 Área de Santiago 14,74 19,91 18,65 18,69 16,16 16,00 14,66 15,69 14,82
   271 Lugo sur 19,79 32,49 22,67 28,88 21,21 23,98 18,30 18,04 25,21
   272 Lugo oriental 16,15 16,53 14,72 20,04 20,42 12,57 17,42 22,00 17,51
   273 Lugo central 15,80 18,52 15,53 16,85 15,70 16,86 19,82 17,12 18,60
   274 A Mariña 23,65 18,57 22,63 17,48 13,93 13,50 13,94 20,40 12,97
   321 O Carballiño-O Ribeiro 26,83 29,88 30,97 26,67 29,94 30,41 25,66 29,75 28,21
   322 Ourense central 18,12 25,44 21,95 21,94 19,71 18,42 15,38 23,73 18,21
   323 Ourense sur 24,45 24,59 23,62 30,44 25,56 30,02 25,17 28,37 24,69
   324 Área de Ourense 18,31 22,52 20,67 17,61 21,27 21,70 20,72 19,13 18,89
   361 Pontevedra nororiental 13,47 20,53 22,54 18,44 20,53 20,91 16,38 16,59 17,70
   362 Pontevedra sur 39,60 33,12 29,55 33,35 37,22 26,65 30,27 25,73 24,07
   363 Caldas-O Salnés 29,29 30,33 21,98 29,00 39,10 25,70 25,90 15,43 17,97
   364 O Morrazo 23,04 30,08 25,61 24,22 23,12 22,15 21,19 21,34 15,75
   365 Área de Pontevedra 21,85 25,11 26,74 23,91 26,38 20,71 27,21 20,67 21,60
   366 Área de Vigo 21,69 24,97 24,95 24,07 25,42 22,16 19,03 17,84 17,88

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade de ingresos de traballo.


(30-12-2020)
Compartir: