Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020). Grandes concellos
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
Variables en filas:  Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Tempo

  2014 2015 2016 
Concello de Ferrol 25,87 22,49 23,43
Concello da Coruña 19,20 17,20 17,42
Concello de Santiago de Compostela 17,53 16,61 14,67
Concello de Lugo 15,95 15,37 17,34
Concello de Ourense 19,52 23,14 22,44
Concello de Pontevedra 20,07 25,02 16,70
Concello de Vigo 22,18 25,15 22,28

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade de ingresos de traballo.


(27-12-2019)
Compartir: