Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020). Grandes concellos
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
Variables en filas:  Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Tempo

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Concello de Ferrol 22,13 22,97 25,78 25,87 22,49 23,43 22,15 23,93 25,14
Concello da Coruña 17,62 19,09 22,39 19,20 17,20 17,42 21,21 21,30 19,81
Concello de Santiago de Compostela 16,15 18,70 18,02 17,53 16,61 14,67 12,47 16,84 13,63
Concello de Lugo 13,92 17,71 14,50 15,95 15,37 17,34 23,20 19,76 21,70
Concello de Ourense 17,85 23,24 20,40 19,52 23,14 22,44 19,63 20,63 22,68
Concello de Pontevedra 24,58 20,62 23,00 20,07 25,02 16,70 22,65 20,72 19,28
Concello de Vigo 22,06 21,21 24,19 22,18 25,15 22,28 17,18 17,74 17,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade de ingresos de traballo.


(30-12-2020)
Compartir: