Nacementos, defuncións, matrimonios e crecemento vexetativo. Datos por comunidades autónomas. Serie 2000-2017

Variables en filas:  Tempo, Espazo
Variables en columnas:  Movemento natural da poboación

  Saldo vexetativo 
2013
      Total Nacional 35.296
      01 Andalucía 15.780
      02 Aragón -1.691
      03 Asturias, Principado de -6.051
      04 Balears, Illes 2.872
      05 Canarias 2.238
      06 Cantabria -772
      07 Castilla y León -9.680
      08 Castilla - La Mancha 840
      09 Cataluña 10.784
      10 Comunitat Valenciana 3.666
      11 Extremadura -2.163
      12 Galicia -10.706
      13 Madrid, Comunidad de 22.950
      14 Murcia, Región de 5.990
      15 Navarra, Comunidad Foral de 752
      16 País Vasco -604
      17 Rioja, La 32
      18 Ceuta 555
      19 Melilla 1.048
      Estranxeiro -544

INE. Movemento natural da poboación
Nos resultados do total nacional están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro.
Datos segundo lugar de residencia do suceso demográfico.
As cifras de matrimonios refírense a matrimonios de contraentes de diferente sexo.


(26-02-2021)
Compartir: