Vivendas por municipios segundo o tipo de vivenda

Variables de corte:Tempo=2011
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tipo de vivenda

  Vivendas familiaresVivendas principaisVivendas non principaisVivendas secundariasVivendas baleirasVivendas colectivas
         32019 Carballiño, O 10.378 5.675 4.703 2.436 2.267 4

Fonte: Explotación IGE a partir do ficheiro de microdatos do Censo de poboación e vivendas elaborado polo INE


(18-07-2014)
Compartir: