Poboación segundo sexo e idade

Variables en filas:  Espazo, Tempo, Idade
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
Galicia
      2017
            Total 2.708.339
      2018
            Total 2.701.743

INE. Padrón municipal de habitantes


(21-01-2021)
Compartir: