Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia
Miles de persoas
Variables en filas:  Idade, Actividade, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  TotalHomesMulleres
de 16 a 24 anos
      Total
            2009 241,5 123,3 118,3
            2013 210,9 107,7 103,2
            2018/I 194,5 99,8 94,7
      Activos
            2009 107,2 61,4 45,9
            2013 74,2 39,7 34,5
            2018/I 56,4 29,7 26,7
      Poboación ocupada
            2009 74,7 42,3 32,4
            2013 37,2 19,5 17,7
            2018/I 35,8 18,8 16,9
      Poboación parada
            2009 32,6 19,0 13,5
            2013 37,0 20,2 16,8
            2018/I 20,6 10,8 9,8

IGE-INE. Enquisa de poboación activa
A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.

(29-01-2019)
Compartir: