Taxa de paro por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias
Porcentaxes
Variables en filas:  Espazo, Idade, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  TotalHomesMulleres
Galicia
      Total
            2017/IV 14,7 14,2 15,2
   A Coruña
      Total
            2017/IV 13,5 13,0 14,0
   Lugo
      Total
            2017/IV 11,2 10,7 11,9
   Ourense
      Total
            2017/IV 13,7 12,6 14,9
   Pontevedra
      Total
            2017/IV 17,8 17,5 18,0

IGE-INE. Enquisa de poboación activa


(18-12-2018)
Compartir: