Superficie
Quilómetros cadrados
Variables de corte:Superficie=Total
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2019 
   Pontevedra 4.494,85
      3601 O Baixo Miño 322,85
      3602 Caldas 288,86
      3603 O Condado 338,54
      3604 Deza 1.026,74
      3605 O Morrazo 140,64
      3606 A Paradanta 339,85
      3607 Pontevedra 702,64
      3608 O Salnés 275,08
      3609 Tabeirós-Terra de Montes 450,39
      3610 Vigo 609,26

IGN. Información subministrada directamente


(27-01-2020)
Compartir: