Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP
Índices e taxas de variación
Variables de corte:Índice xeral e por grupos=XeralÍndice e taxas de variación=Índice
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Espazo

  España Galicia 
2018/Xaneiro 102,071 102,185
2018/Febreiro 102,208 102,175
2018/Marzo 102,329 102,309
2018/Abril 103,174 103,343
2018/Maio 104,104 104,217
2018/Xuño 104,376 104,526
2018/Xullo 103,628 103,66
2018/Agosto 103,776 103,87
2018/Setembro 104,029 104,182
2018/Outubro 104,991 105,322
2018/Novembro 104,876 105,285
2018/Decembro 104,405 104,599
2019/Xaneiro 103,071 103,02
2019/Febreiro 103,322 103,221
2019/Marzo 103,698 103,695
2019/Abril 104,743 104,741
2019/Maio 104,947 105,032
2019/Xuño 104,824 104,842
2019/Xullo 104,174 104,145
2019/Agosto 104,116 103,963
2019/Setembro 104,116 103,933
2019/Outubro 105,126 105,197
2019/Novembro 105,304 105,527
2019/Decembro 105,228 105,378
2020/Xaneiro 104,202 104,249
2020/Febreiro 104,078 103,97
2020/Marzo 103,679 103,441
2020/Abril 103,992 103,748
2020/Maio 103,986 103,816
2020/Xuño 104,466 104,392
2020/Xullo 103,528 103,398
2020/Agosto 103,575 103,573
2020/Setembro 103,731 103,652
2020/Outubro 104,275 104,458
2020/Novembro 104,447 104,757
2020/Decembro 104,668 104,992

INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es


(14-01-2022)
Compartir: