Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP
Índices e taxas de variación
Variables de corte:Índice xeral e por grupos=XeralÍndice e taxas de variación=Variación anual (%)
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Espazo

  España Galicia 
2019/Xaneiro 1 0,8
2019/Febreiro 1,1 1
2019/Marzo 1,3 1,4
2019/Abril 1,5 1,4
2019/Maio 0,8 0,8
2019/Xuño 0,4 0,3
2019/Xullo 0,5 0,5
2019/Agosto 0,3 0,1
2019/Setembro 0,1 -0,2
2019/Outubro 0,1 -0,1
2019/Novembro 0,4 0,2
2019/Decembro 0,8 0,7
2020/Xaneiro 1,1 1,2
2020/Febreiro 0,7 0,7
2020/Marzo 0 -0,2
2020/Abril -0,7 -0,9
2020/Maio -0,9 -1,2
2020/Xuño -0,3 -0,4
2020/Xullo -0,6 -0,7
2020/Agosto -0,5 -0,4
2020/Setembro -0,4 -0,3
2020/Outubro -0,8 -0,7
2020/Novembro -0,8 -0,7
2020/Decembro -0,5 -0,4

INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es


(14-01-2022)
Compartir: