Persoas de 16 a 34 anos, segundo realizasen ou non algún traballo mentres cursaron o seu nivel de formación máis alto alcanzado segundo a idade
Miles de persoas
Variables de corte:Tempo=2016Espazo=Galicia
Variables en filas:  Realizou algún traballo
Variables en columnas:  Idade

  TotalDe 16 a 24 anosDe 25 a 29 anos
Total 487,0 208,1 129,9
Si, realizou algún traballo remunerado e algún non remunerado 23,1 2,8 9,8
Si, realizou soamente algún traballo remunerado 48,7 10,4 16,1
Si, realizou soamente algún traballo non remunerado 43,5 14,2 15,3

IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Na categoría "Non sabe/non contesta" inclúense as persoas cun nivel de formación alcanzado inferior aos estudos primarios.

(29-09-2017)
Compartir: