Persoas de 16 a 34 anos non ocupadas dispostas a cambiar de residencia coa finalidade de atopar un emprego, dependendo de si se irían ou non ao estranxeiro, segundo o sexo
Miles de persoas
Variables de corte:Tempo=2016Espazo=Galicia
Variables en filas:  Disposición a mudarse ao estranxeiro
Variables en columnas:  Sexo

  TotalHomesMulleres
Total 121,9 62,9 59
Si 74,4 39,3 35,1
Non 27,6 14,3 13,3
Non sabe/non contesta 19,8 9,3 10,5

IGE-INE. Enquisa de poboación activa
O dia 9 de novembro de 2017 modificáronse os datos desta táboa tras detectarse que estaban intercambiados os valores de homes e mulleres.

(09-11-2017)
Compartir: