Poboación segundo sexo e principais nacionalidades

Variables en filas:  Espazo, Tempo, Nacionalidade
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
         36055 Tui
      2018
            Total poboación 16.902
            Total estranxeiros 868
               Total Europa 557
                  Unión Europea 555
                     Alemaña 14
                     Bulgaria 9
                     Francia 12
                     Italia 20
                     Polonia 3
                     Portugal 460
                     Reino Unido 16
                     Rumanía 14
                  Rusia 1
                  Ucraína 0
               Total África 155
                  Arxelia 0
                  Marrocos 147
                  Nixeria 0
                  Senegal 1
               Total América 133
                  Arxentina 19
                  Bolivia 0
                  Brasil 46
                  Colombia 18
                  Cuba 7
                  Chile 0
                  Ecuador 1
                  Paraguai 5
                  Perú 1
                  República Dominicana 5
                  Uruguai 4
                  Venezuela 20
               Total Asia 22
                  China 17

INE. Padrón Municipal de Habitantes. Extraído de http://www.ine.es
Os datos da Unión Europea son comparables en función do número de membros que a compoñen, polo tanto:
UE 25: desde o ano 2004 ata 2006
UE 27: desde o ano 2007 ata 2012
UE 28: desde o ano 2013 ata a actualidade.


(25-02-2021)
Compartir: