Proxeccións de poboación a curto prazo. 2020-2035. Grupos quinquenais de idade. Galicia, provincias, áreas e comarcas
Persoas
Variables en filas:  Tempo, Idade, Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
2035
      Total
                     3610 Vigo 400.333
      75 a 79 anos
                     3610 Vigo 23.100
      80 a 84 anos
                     3610 Vigo 17.745
      85 a 89 anos
                     3610 Vigo 13.169
      90 a 94 anos
                     3610 Vigo 6.526
      95 a 99 anos
                     3610 Vigo 1.987
      100 ou máis anos
                     3610 Vigo 444

IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo
Os datos do ano 2019 constitúen o punto de partida para a elaboración das proxeccións, e proceden das Cifras de población do INE para os ámbitos xeográficos de Galicia e provincias, e das Cifras poboacionais de referencia do IGE, para os ámbitos áreas e comarcas

(04-12-2020)
Compartir: