Nacementos, defuncións, matrimonios e crecemento vexetativo. Galicia, provincias, comarcas e concellos. Serie 1975-2020

Variables de corte:Espazo=Barco de Valdeorras, O
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Movemento natural da poboación

  Nacementos Nacementos homes Nacementos mulleres Defuncións Defuncións homes Defuncións mulleres Saldo vexetativo 
2010 111 52 59 111 59 52 0
2011 103 45 58 114 55 59 -11
2012 98 44 54 127 66 61 -29
2013 89 54 35 144 75 69 -55
2014 100 51 49 121 68 53 -21
2015 83 40 43 120 68 52 -37
2016 110 62 48 156 75 81 -46
2017 94 51 43 147 76 71 -53
2018 73 40 33 135 68 67 -62
2019 93 50 43 130 69 61 -37
2020 83 49 34 162 95 67 -79

IGE, INE. Movemento natural da poboación
Datos de defuncións e nacementos segundo o concello de residencia. Datos definitivos de matrimonios segundo o concello de residencia do matrimonio. Nos datos provisionais de matrimonios, debido a un cambio na recollida dos datos de matrimonios, cambiouse o criterio da residencia do matrimonio (ver metodoloxía).
Para algúns anos a suma por concellos pode non coincidir cos datos provinciais por existir casos onde non consta o concello.


(25-02-2022)
Compartir: