Beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das Axudas de Inclusión Social (AIS) segundo sexo
número de beneficiarios
Variables en filas:  Beneficiarios da RISGA e das AIS, Sexo
Variables en columnas:  Espazo, Tempo

  15054 Narón
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
RISGA
      Ambos sexos 107 102 98 96 87 91 92 60 62 61 52 66 82 93 111 115 109 105 94

Consellería de Política Social. Información subministrada directamente.


(29-09-2020)
Compartir: