Crecemento vexetativo da poboación dos concellos galegos

Tempo=2018 Movemento natural da poboación=Saldo vexetativo


Compartir: