·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Información adicional do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) para os sete grandes concellos de Galicia

Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Concellos
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Partidas
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1 2
Unidade
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Número de celdas de datos resultante
Compartir: