Actividade industrial en Galicia

·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Enquisa industrial de produtos 2017. Produción industrial desagregada por produtos (PRODCOM)

Tempo=2017Espazo=Galicia

Clasificación de Produtos por Actividade (CPA)
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1
Medidas
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Número de celdas de datos resultante
Compartir: