Catálogo de publicacións

Informes sobre "Traballo"   2 informe(s) atopado(s)
1.- INFORME SOBRE AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL. AFILIACIÓNS MEDIAS  
Nesta publicación preséntanse os resultados mensuais da media de afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
2.- INFORME SOBRE A ENQUISA TRIMESTRAL DE CUSTO LABORAL  
Nesta publicación preséntanse os resultados trimestrais da Enquisa Trimestral de Custo Laboral
Compartir: