Catálogo de publicacións

Informes sobre "Construción e vivenda"   1 informe(s) atopado(s)
1.- SEGUIMENTO E ANÁLISE DA CONSTRUCIÓN  
Nestas publicacións de carácter trimestral faise un seguimento do sector da construción na Comunidade Autónoma de Galicia
Compartir: