Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- MOVEMENTOS MIGRATORIOS. ANO  
Estas publicacións recollen as altas e baixas de poboación que se producen en cada concello debidas a cambios de residencia e constitúe, xunto coa Estatística de movemento natural da poboación, unha fonte indispensable para o estudo da evolución da poboación ao longo do tempo.
Compartir: