Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- MERCADO DE TRABALLO  
Esta obra é unha recompilación das estatísticas relacionadas co mercado laboral que permiten configurar o panorama sociolaboral da Comunidade Autónoma.
Compartir: