Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   5 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2007
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
2.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2006
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
3.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2004
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas facendo fincapé nos temas relativos á composición dos fogares.
4.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. INGRESOS DO FOGAR. ANO  
Neste folleto recóllense os resultados detallados referentes aos ingresos do fogar, á pobreza, á concentración das rendas a través do índice de gini e información referida ao substentador principal do fogar.
5.- CONSUMO DAS FAMILIAS. ANO 2003
Neste folleto proporciónase información sobre determinados gastos do fogar, sobre todo aqueles que teñen un carácter regular e que supoñen unha carga mensual fixa para os fogares.
Compartir: