Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- ANÁLISE DO SECTOR CULTURAL
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
Compartir: