Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   8 publicación(s) atopada(s)
1.- ANÁLISE DA MINARÍA E FABRICACIÓN DE PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
2.- ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
3.- ANÁLISE DO SECTOR TÉXTIL, CONFECCIÓN E CALZADO
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
4.- ANÁLISE DO SECTOR DA PESCA
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
5.- ANÁLISE DO SECTOR DA AUTOMOCIÓN
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
6.- ANÁLISE DA CADEA FORESTAL-MADEIRA
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
7.- CONTAS ECONÓMICAS DE GALICIA. BASE 2000. SERIE  
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.

NOTA: Dende o mes de xuño de 2006 está dispoñible en formato papel (inclúe CD ROM)
8.- CONTAS ECONÓMICAS DE GALICIA. BASE 1995. SERIE 1995-2000
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.
Compartir: