Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- ESTRUTURA E DESENVOLVEMENTO DO SISTEMA I+D. INDICADORES I+D+I 2005
Nesta publicación preséntanse, a nivel rexional, indicadores de gastos e persoal en I+D, invencións e patentes, emprego, comercio exterior e intracomunitario en produtos de alta tecnoloxía, innovación tecnolóxica, esforzo pola calidade nas empresas e algún outro indicador xeral relacionado co tema.
Compartir: