Calendario 2019

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2018 | 2019

OUTUBRO 2019
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
 12
 AfiSS
Setembro/2019
 ECF
3º Trimestre/2019
3
 IC
4
 BORME
Setembro/2019
56
78
 IPI
Agosto/2019
91011
 IPC
Setembro/2019
1213
14151617181920
21
IASS
Agosto/2019
22
CEXT
Agosto/2019
2324
EPAF
3º Trimestre/2019
EPA
3º Trimestre/2019
EPAx
3º Trimestre/2019
25
IPRI
Setembro/2019
2627
2829
IVCM
Setembro/2019
AfiSSC
Setembro/2019
30
IVU
Agosto/2019
31
EC
Xullo/2019
   

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 EPAx  Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 ESTATÍSTICA DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL 201718
 ESCENARIO MACROECONÓMICO 2019-202018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 1º Trimestre/2019 e 2018, datos provisionais30
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS 201731
NOVEMBRO 2019
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
    123
45
AfiSS
Outubro/2019
6
IPI
Setembro/2019
IC

BORME
Outubro/2019
78910
11121314
IPC
Outubro/2019
151617
18192021
IASS
Setembro/2019
CEXT
Setembro/2019
222324
25
IPRI
Outubro/2019
262728
CT
3º Trimestre/2019
IVCM
Outubro/2019
29
EC
Agosto/2019
IVU
Setembro/2019
30 

 Sigla  Actividade
 CT  Contas económicas trimestrais 
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA 20178
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA 20198
ESTUDO SOBRE SALARIOS Salarios nos sete grandes concellos15
ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS Definitivos 201822
MARCO INPUT-OUTPUT 201627
CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS Serie 1995-201728
ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL 201829
DECEMBRO 2019
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
      1
23
AfiSS
Novembro/2019
4
IC
5
IPI
Outubro/2019
BORME
Novembro/2019
678
910111213
IPC
Novembro/2019
1415
1617
ETCL
3º Trimestre/2019
1819
IASS
Outubro/2019
20
CEXT
Outubro/2019
2122
23
IPRI
Novembro/2019
24252627
IVCM
Novembro/2019
2829
30
SC
3º Trimestre/2019
IVU
Outubro/2019
EC
Setembro/2019
AV
3º Trimestre/2019
31     

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 SC  Seguimento e análise da construción 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 AV  Accesibilidade á vivenda 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ETCL  Enquisa trimestral de custos laborais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS 2018 
ESTUDO SOBRE SALARIOS Salarios nas fontes tributarias 
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL Definitivos 2016 e provisionais 2017 
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA 2017 
ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES 2018 
ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA 2017 
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CULTURA E LECER
    Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
AGRICULTURA E PESCA
    Panorama dos sete grandes concellos
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Marco input-output
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
    Contas do sector fogares
SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
    Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama rural-urbano
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Escenario macroeconómico
Compartir: