Calendario 2021 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SERVIZOS
2020 | 2021
Data de referencia  Data de publicación 
Novembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Novembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Índice de prezos industriais. Decembro 2020
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Decembro 2020
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xaneiro 2021
Decembro/2020

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Decembro 2020
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Febreiro 2021
Xaneiro/2021

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Febreiro 2021
Xaneiro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xaneiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

12 Marzo 2021
Febreiro/2021

Índice de prezos industriais. Febreiro 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Marzo 2021
Xaneiro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Xaneiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

26 Marzo 2021
Febreiro/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Febreiro 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Marzo 2021
Febreiro/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Febreiro 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Abril 2021
Marzo/2021

Índice de prezos industriais. Marzo 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Abril 2021
Marzo/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Marzo 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Abril 2021
Marzo/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Marzo 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Maio 2021
Abril/2021

Índice de prezos industriais. Abril 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2021
Abril/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Abril 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Maio 2021
2020

Indicador da intensidade da demanda turística. Ano 2020
INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA

28 Maio 2021
Abril/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Abril 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Xuño 2021
Maio/2021

Índice de prezos industriais. Maio 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2021
Maio/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Maio 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Xuño 2021
Maio/2021

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos. Maio 2021
INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

16 Xullo 2021
Xuño/2021

Índice de prezos industriais. Xuño 2021
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2021
Xuño/2021

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo. Xuño 2021
ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Xullo 2021
Xuño/2021

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

17 Agosto 2021
Xullo/2021

ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Agosto 2021
Xullo/2021

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Agosto 2021
Xullo/2021

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Setembro 2021
Agosto/2021

ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

27 Setembro 2021
Agosto/2021

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Setembro 2021
Agosto/2021

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Outubro 2021
Setembro/2021

ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Outubro 2021
Setembro/2021

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

29 Outubro 2021
Setembro/2021

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

22 Novembro 2021
Outubro/2021

ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Novembro 2021
Outubro/2021

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

30 Novembro 2021
Outubro/2021

INDICADORES DE ACTIVIDADE E DE VEB DO SECTOR SERVIZOS

21 Decembro 2021
Novembro/2021

ÍNDICE DE VENDAS DE COMERCIO POLO MIÚDO

28 Decembro 2021
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Explotación da Enquisa de estrutura salarial
    Mostra continua de vidas laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Pensións e outras prestacións
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
AGRICULTURA E PESCA
    Análise da cadea forestal-madeira
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de prezos industriais
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a empresas multilocalizadas
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
SISTEMA DE CONTAS
    Marco input-output
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: