Calendario 2020 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SECTOR EXTERIOR
2020 | 2021
Data de referencia  Data de publicación 

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

8 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Novembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xaneiro 2020
Novembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Novembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xaneiro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2020
Decembro/2019

Comercio exterior e intracomunitario. Decembro 2019
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Febreiro 2020
Decembro/2019

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Decembro 2019
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

28 Febreiro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Marzo 2020
Datos definitivos 2018

Comercio exterior e intracomunitario. Datos definitivos 2018
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xaneiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

20 Marzo 2020
Xaneiro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xaneiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Marzo 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Abril 2020
Febreiro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Febreiro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Abril 2020
Febreiro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Febreiro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Abril 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Maio 2020
Marzo/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Marzo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Maio 2020
Marzo/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Marzo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

29 Maio 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xuño 2020
Abril/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Abril 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

18 Xuño 2020
Abril/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Abril 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Xuño 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Xullo 2020
Maio/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Maio 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

17 Xullo 2020
Maio/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Maio 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Xullo 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2020
Xuño/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xuño 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Agosto 2020
Xuño/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xuño 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

31 Agosto 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Setembro 2020
Xullo/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Xullo 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Setembro 2020
Xullo/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Xullo 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Setembro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Outubro 2020
Agosto/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Agosto 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Outubro 2020
Agosto/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Agosto 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Outubro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Novembro 2020
Setembro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Setembro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Novembro 2020
Setembro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Setembro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Novembro 2020

Índices de competitividade exterior
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

3 Decembro 2020
Outubro/2020

Comercio exterior e intracomunitario. Outubro 2020
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

18 Decembro 2020
Outubro/2020

Índices de valor unitario para o comercio exterior. Outubro 2020
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

30 Decembro 2020
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Táboas de mortalidade
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Indicadores migratorios
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Mostra continua de vidas laborais
    Proxeccións de taxas de actividade
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Pensións e outras prestacións
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: