Cuestionarios de Benestar e condicións de vida. Enquisa estrutural a fogares

Enquisa estrutural a fogares. 1999
Enquisa estrutural a fogares. 2001
Enquisa estrutural a fogares. 2002
Enquisa estrutural a fogares. 2003
Enquisa estrutural a fogares. 2004
Enquisa estrutural a fogares. 2005
Enquisa estrutural a fogares. 2006
Enquisa estrutural a fogares. 2007
Enquisa estrutural a fogares. 2008
Enquisa estrutural a fogares. 2009
Enquisa estrutural a fogares. 2010
Enquisa estrutural a fogares. 2011
Enquisa estrutural a fogares. 2012
Enquisa estrutural a fogares. 2013
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2014
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2015
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2016
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2017
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2018

Compartir: