Catálogo de publicacións

Título: ESTRUTURA E DESENVOLVEMENTO DO SISTEMA I+D. INDICADORES I+D+I 2005
Descripción:  Nesta publicación preséntanse, a nivel rexional, indicadores de gastos e persoal en I+D, invencións e patentes, emprego, comercio exterior e intracomunitario en produtos de alta tecnoloxía, innovación tecnolóxica, esforzo pola calidade nas empresas e algún outro indicador xeral relacionado co tema.
Tema:  Ciencia e tecnoloxía
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/ciencia_IDi.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: