Catálogo de publicacións

Título: ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA
Descripción:  O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
Tema:  Sistema de contas
Ano de edición: 2017
Formato: Folleto en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/AIE_Analise_Transporte_Loxistica.pdf
Data de publicación en liña: Marzo/2017
Compartir: