Metodoloxías de Construción e vivenda

Estatística de construción de edificios.
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.
Accesibilidade á vivenda.

Compartir: