Catálogo de publicacións

Publicacións sobre "Educación"   2 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. ANO 2004
Neste folleto presentaranse as principais características relativas á formación e inserción laboral.
2.- ENQUISA DE FINANCIAMENTO E GASTOS DO ENSINO PRIVADO: CURSO 1994-1995
Con esta obra trátase de coñecer a estrutura, actividade e situación económica dos centros de ensino privado da comunidade autónoma e de obter o valor engadido desta rama de actividade.
Compartir: