Catálogo de publicacións

Publicacións sobre "Construción e vivenda"   2 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS FOGARES. ANO 2005
Esta publicación ten como obxectivo específico ofrecer información sobre as características das vivendas e as infraestruturas básicas do seu entorno.
2.- ESTATÍSTICA DE EDIFICACIÓN E VIVENDA : GALICIA  
Preséntanse os datos anuais sobre a evolución do subsector dedicado á construción, rehabilitación e demolición de edificios, a nivel municipal, provincial e da comunidade autónoma.

NOTA: A partir do ano 2000 (inclusive) publícanse directamente na páxina web do IGE.
Compartir: