Catálogo de publicacións

Publicacións sobre "Administración pública"   3 publicación(s) atopada(s)
1.- ESTATÍSTICA DE PERSOAL E SALARIOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 1999
O obxectivo desta actividade é coñecer os efectivos de persoal e os salarios pagados polas administracións públicas en Galicia a partir dos documentos orzamentarios.
2.- MACROMAGNITUDES DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS  
Nesta publicación preséntanse as variables macroeconómicas das administracións públicas en Galicia: autonómica, local, central e universidades. Inclúe táboas e gráficos comentados con estimacións da produción, consumos intermedios, gastos de persoal e investimentos.
3.- RECADACIÓN POR TRIBUTOS. GALICIA. ANO  
Nesta publicación ofrécense datos sobre os tributos recadados polo Estado en Galicia, e sobre os tributos da Comunidade Autónoma e das corporacións locais, con desagregación provincial e municipal respectivamente.

NOTA: A partir do ano 2001 os datos publícanse directamente na páxina web.
Compartir: