Este é o inventario de operacións e actividades estatísticas da Comunidade Autónoma de Galicia, pode velas:

Tal e como establece o Plan Galego de Estatística 2017-2021, o inventario será o marco de actuación da Comunidade Autónoma e recollerá as operacións e as actividades estatísticas dos programas.

O inventario de operacións e actividades estatísticas recolle, de xeito sistemático, estruturado e homoxéneo, as súas principais características técnicas así como a súa evolución nos diferentes programas, do plan actual e dos anteriores; permitíndonos coñecer a actividade estatística realizada polo sistema estatístico galego.

Por organismos

Por obxectivos informativos

Compartir: