Contas das sociedades mercantís de Galicia

Contas das sociedades mercantís de Galicia (serie dende 2009)

Resumo de resultados

Resultados detallados

Información relativa ao período de referencia, ano "n"

Información comparable sobre base homoxénea para os anos "n" e "n-1"


Indicadores do sector empresarial (información ata o ano 2014)

Nota: no ano 2017 a operación Indicadores do sector empresarial foi substituída pola operación Contas das sociedades mercantís de Galicia.

Resumo de resultados

Resultados detallados

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Información por áreas

Información relacionada

 
Compartir: