Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Datos revisados coa base poboacional 2011

Resumo de resultados

Poboación de 16 a 29 anos

Poboación ocupada

Poboación parada

Poboación Inactiva

Taxas

Información relacionada

 
Compartir: