Enquisa de poboación activa. Módulo de accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2013

Principais resultados

Resultados detallados

Accidentes

Persoas ocupadas ou que traballaron no último ano, segundo se tiveron ou non algún accidente durante a xornada laboral ou en traxectos

Persoas ocupadas ou que traballaron no último ano, segundo se tiveron ou non algún accidente con lesión durante a xornada laboral ou en traxectos

Persoas ocupadas ou que traballaron no último ano que tiveron algún accidente con lesión durante a xornada laboral

Enfermidades

Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente, segundo se tiveron ou non algunha enfermidade

Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade, segundo se foi provocada ou empeorada polo traballo

Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade laboral

Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade laboral, segundo se esta enfermedade limita ou non as súas actividades cotiás

Ocupados ou non ocupados que deixaron de traballar ao sumo fai 8 anos que tiveron algunha enfermidade laboral

Ocupados de 16 e máis anos expostos a varios factores adversos para a súa saúde física, segundo o factor con maior efecto negativo

Ocupados de 16 e máis anos expostos a varios factores adversos para o seu benestar mental, segundo o factor de maior efecto negativo

Información relacionada

 
Compartir: