Enquisa de poboación activa. Módulo sobre problemas de saúde e a súa relación co emprego

Enquisa de poboación activa. Módulo sobre problemas de saúde e a súa relación co emprego. Ano 2011

Persoas de 16 a 64 anos que declaran algunha enfermidade e/ou limitación na realización das súas actividades básicas

Persoas de 16 a 64 anos que sofren algunha enfermidade, clasificadas pola enfermidade máis importante que lles afecta

Persoas de 16 a 64 anos que declaran algunha limitación na realización das súas actividades básicas

Persoas de 16 a 64 anos que sofren máis dunha enfermidade

Persoas de 16 a 64 anos que declaran máis dunha limitación na realización das súas actividades básicas

Persoas de 16 a 64 anos que declaran motivos alleos a problemas de saúde que interferen na súa capacidade para traballar

Información relacionada

 
Compartir: