Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.

EPA. Metodoloxía 2002

EPA. Metodoloxía 2002

Información para Galicia (dende 1995)

Información para Galicia e provincias (dende 1995)

Nota: a partir do 1º trimestre de 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. Para máis información pódese consulta-la nota explicativa

Información relacionada

 
Compartir: