Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.

Enquisa de poboación activa. Poboación ocupada

Datos revisados coa base poboacional 2011

Información para Galicia

Poboación ocupada

Poboación asalariada

Horas traballadas

Información para Galicia e provincias

Poboación ocupada

Poboación asalariada

Horas traballadas

Información relacionada

 
Compartir: