Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.

Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2001

AVISO: DATOS DESACTUALIZADOS. Esta información corresponde á base poboacional 2001. Con data 24 de abril de 2014 actualizáronse as series anuais e trimestrais coa base poboacional 2011.

Principais resultados. Datos desde o primeiro trimestre de 1996

Resultados detallados. Datos desde o terceiro trimestre de 2009

Información relacionada

 
Compartir: