Mobilidade do mercado de traballo nas fontes tributarias

Mobillidade do mercado de traballo nas fontes tributarias

Principais resultados

Resultados detallados

Movementos de entradas e saídas no mercado de traballo

Fluxos de mobilidade xeográfica no mercado de traballo

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: